Obligacje w czasach wysokich stóp procentowych

zobacz cały materiał >>

Wiedza z pierwszej ręki.
Felietony i webinary z rynkowymi ekspertami.
Lepiej wiedzieć więcej.

Image

Gorący temat

Webinary

INFLACJA i OBLIGACJE

 • czas rynku długu - rentowności rosną
 • szczyt inflacji za nami? czyli obligacje na wysoki procent
 • jak to działa i kto emituje
 • strategie inwestowania w obligacje - buy and hold na rynku pierwotnym lub jednostki funduszy obligacyjnych
 • ryzyko przy inwestycji w obligacje?
Zobacz felieton >>

Inflacja, stopy procentowe i obligacje

BITCOIN - MA TO SENS?

 • od 2009 roku na rynku, podzielny do 8 miejsca po przecinku
 • pomysł na globalne płatności bez pośredników
 • od ułamka centa do 69 tys dolarów
 • nieodwracalność i anonimowość transakcji
 • limit ograniczonej podaży, węzły wydobywcze i moce obliczeniowe, bloki i łańcuchy
 • górnicy i kopanie bitcoinów; nie-po-dra-bial-ny
 • ułomny w roli pieniądza - ale trwa
Zobacz felieton >>

Bitcoin - w czym upatrywać jego wartości?

INTERWENCJE WALUTOWE

 • kontrowersyjny instrument polityki walutowej
 • kupno lub sprzedaż waluty krajowej celem wpłynięcia na kurs
 • stosowane zwykle przy stałym kursie walutowym
 • banki centralne stosują interwencje - czy są skuteczne?
 • interwencje sterylizowane i nie, jawne (SNB, 09.20215) lub niejawne
 • wpływanie na kurs, dług wewnętrzny i bilans płatniczy
Zobacz felieton >>

Interwencje walutowe - duży kaliber działań

DAYTRADING

 • swing, arkusz zleceń czy analiza techniczna?
 • zmienność jest na całym rynku
 • od 9 do 5 - stres i praca praktycznie na cały etat
 • elastyczność, doświadczenie i money management
 • timing - masz rację albo pieniądze
 • arkusz, monitor transakcji, wykres i equity story czyli znajomość rynku
Zobacz felieton >>

Daytrading - meta jest na końcu sesji czyli inwestowanie jednosesyjne

IKE, IKZE - i ETF

 • IKE, IKZE i ETF - logiczny tercet i panaceum na rynkowe ryzyka i podatki?
 • limity wpłat na rachunki emerytalne rosną - koniec roku blisko, co po wpłacie?
 • skąd się biorą jednostki ETF i czy może ich zabraknąć?
 • płynność, prawa akcjonariuszy, podatność na wahania rynkowe, czas a podatki
Zobacz felieton >>

IKE, IKZE - i ETF: patent emerytalny?
Beta Securities i DM BOŚ

KRYPTOWALUTY

 • czym tak naprawdę są kryptowaluty?
 • język świata krypto i kluczowi gracze
 • rys historyczny i klasyfikacja walut
 • formy inwestowania, koszty i kwestie podatkowe
Zobacz felieton >>

Kryptowaluty - wielki blef czy przyszłość finansów?

OFERTA PUBLICZNA AKCJI, czyli o co chodzi w IPO

 • czym jest IPO i na co zwrócić największą uwagę?
 • co trzeba zrobić aby kupić akcje przed debiutem?
 • dowiedz się jak czytać prospekt emisyjny
 • zobacz jak radzą sobie debiutanci
Zobacz felieton >>

Oferta publiczna akcji -
jak wziąć w niej udział i czy w ogóle warto?

STOPY PROCENTOWE

 • NBP, RPP, minister finansów czy Sejm? Kto i po co ustala stopy procentowe
 • polityka monetarna – podaż pieniądza, kursy walutowe, operacja otwartego rynku – ale o co chodzi?
 • tyle teorii – a co na to praktyka?
Zobacz felieton >>

Stopy procentowe - czyli kredyty zdrożeją
a giełda spadnie?

INFLACJA

 • czym jest inflacja, jaki jest optymalny poziom, czym jest cel inflacyjny?
 • wskaźniki pomiaru inflacji – jak je czytać, czym się różnią: CPI, PCE, HICP, inflacja bazowa.
 • co można zrobić aby wpływać na inflację
 • inflacja a inwestowanie. Jakie aktywa chronią przed inflacją – patrząc logicznie i historycznie.
Zobacz felieton >>

Inflacja – samo zło czy coś więcej?
utrudnia życie czy też wspiera gospodarkę?

RYNKI NA WOJNIE

 • czarne łabędzie i bezpieczne przystanie, czyli co z inwestycjami w sytuacjach kryzysowych?
 • stagflacja czy recesja – i co na to banki centralne
 • czas na psychologię bessy, czyli czy schematy się sprawdzają? czemu sprzedajemy dołki a kupujemy górki?
 • jak rozsądnie konstruować portfel inwestycyjny
Zobacz felieton >>

Rynki na wojnie - co z inwestycjami w sytuacjach kryzysowych?

Wprowadzenie do
Analizy Technicznej

Szkolenie wprowadza do zagadnień Analizy Technicznej. Na szkoleniu dowiesz się:

Pobierz webinar >>
 • Jakie Jakie podstawowe założenia leżą u podstaw Analizy Technicznej?
 • Jak analizować różne typy wykresów?
 • Czym jest trend i w jaki sposób go określić?
 • Jak wyznaczyć wsparcie lub opór oraz po co to robić?

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych

Pobierz webinar >>

Szkolenie dotyczy podstawowych założeń jednej z najczęściej wykorzystywanych metod w AT - liczb z ciągu Fibonacciego.


Na szkoleniu dowiesz się:

 • Skąd wzięły się liczby Fibonacciego i jakie jest ich obecne znaczenie na rynkach?
 • Jakie są podstawowe metody analizy wykresów przy użyciu liczb Fibonacciego?

Teoria fal Elliotta

Pobierz webinar >>

Wprowadzenie do tematyki falowej analizy wykresów cenowych:

 • Jak wygląda typowy schemat teorii falowej o rynkach?
 • Co to jest impuls i korekta?
 • Jakie są rodzaje fal korekcyjnych i jak je identyfikować?
 • Jakich błędów unikać podczas identyfikacji struktury falowej?

Psychologiczne pułapki w inwestowaniu

Szkolenie pozwala zrozumieć, dlaczego praca nad psychologią inwestowania stanowi w opinii wielu praktyków rynkowych najważniejszą składową sukcesu ich strategii. Dowiesz się jakie niechciane zjawiska zachodzące podświadomie w naszym umyśle utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji.

Pobierz webinar >>

Analiza i wykorzystanie wolumenu
na rynku Forexo

Pobierz webinar >>

Wolumen to jeden z kluczowych wskaźników, jakie oferuje szeroko rozumiana analiza techniczna. Jego prawidłowa analiza pozwala na śledzenie ruchów tzw. smart money. Analiza wolumenu pozwala z większą precyzją stwierdzić, czy na rynku przeważa strona popytowa czy podażowa, czy obecny trend się rozwinie czy zaraz zmieni kierunek. Wolumen to doskonałe narzędzie pomocne w odpowiedzi na pytania: • Czy obecny trend się rozwinie czy zaczyna słabnąć?
 • Czy jesteśmy właśnie świadkami korekty?
 • Czy rynek zaraz się odwróci?

Podstawowe zastosowania oscylatorów w analizie technicznej

Pobierz webinar >>

Szkolenie poświęcone jest oscylatorom - popularnym wskaźnikom analizy technicznej. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Czym są oscylatory?
 • Jak działają najpopularniejsze z nich?
 • Jak stosować je w praktycznej analizie wykresów?

Tworzenie indywidualnego systemu inwestycyjnego

Pobierz webinar >>

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki systemów inwestycyjnych, czyli zwartych i systematycznych zasad, którymi doświadczony inwestor kieruje się handlując na rynkach finansowych.

Tajniki rynków PLN

Pobierz webinar >>

Podczas szkolenia dowiesz się jakie dane, informacje i mechanizmy fundamentalne są istotne z punktu widzenia wyceny złotówki (PLN) i na co zwrócić uwagę gdy zamierzasz w tym rynku uczestniczyć.

Analiza wolumenu w handlu akcjami

Pobierz webinar >>

Podczas szkolenia dowiesz się jak istotną rolę odgrywa wolumen przy inwestycjach na rynku akcji i w jaki sposób można podejść do jego analizy.

Wprowadzenie do automatyzacji handlu (MQL4)

Pobierz webinar >>

Prezentacja możliwości języka MQL4 wbudowanego w platformę BossaFX w zakresie tworzenia i wykorzystania własnych narzędzi wspomagających handel na rynkach pozagiełdowych (OTC), w tym rynku FOREX.

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe".