Wypełnij formularz i pobierz webinary!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Szkolenia i spotkania z eksperami

Zdobywaj wiedzę bezpośrednio od ekspertów. Bierz udział w szkoleniach online.

Dowiedz się więcej >>

WEBINARY

Wprowadzenie do Analizy Technicznej

Szkolenie wprowadza do zagadnień Analizy Technicznej. Na szkoleniu dowiesz się:

Pobierz webinar >>
 • Jakie Jakie podstawowe założenia leżą u podstaw Analizy Technicznej?
 • Jak analizować różne typy wykresów?
 • Czym jest trend i w jaki sposób go określić?
 • Jak wyznaczyć wsparcie lub opór oraz po co to robić?

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych

Pobierz webinar >>

Skąd Szkolenie dotyczy podstawowych założeń jednej z najczęściej wykorzystywanych metod w AT - liczb z ciągu Fibonacciego. Na szkoleniu dowiesz się:

 • Skąd wzięły się liczby Fibonacciego i jakie jest ich obecne znaczenie na rynkach?
 • Jakie są podstawowe metody analizy wykresów przy użyciu liczb Fibonacciego?

Teoria fal Elliotta

Pobierz webinar >>

Wprowadzenie do tematyki falowej analizy wykresów cenowych:

 • Jak wygląda typowy schemat teorii falowej o rynkach?
 • Co to jest impuls i korekta?
 • Jakie są rodzaje fal korekcyjnych i jak je identyfikować?
 • Jakich błędów unikać podczas identyfikacji struktury falowej?

Psychologiczne pułapki w inwestowaniu

Szkolenie pozwala zrozumieć, dlaczego praca nad psychologią inwestowania stanowi w opinii wielu praktyków rynkowych najważniejszą składową sukcesu ich strategii. Dowiesz się jakie niechciane zjawiska zachodzące podświadomie w naszym umyśle utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji.

Pobierz webinar >>

Analiza i wykorzystanie wolumenu na rynku Forex

Pobierz webinar >>

Wolumen to jeden z kluczowych wskaźników, jakie oferuje szeroko rozumiana analiza techniczna. Jego prawidłowa analiza pozwala na śledzenie ruchów tzw. smart money. Analiza wolumenu pozwala z większą precyzją stwierdzić, czy na rynku przeważa strona popytowa czy podażowa, czy obecny trend się rozwinie czy zaraz zmieni kierunek. Wolumen to doskonałe narzędzie pomocne w odpowiedzi na pytania: • Czy obecny trend się rozwinie czy zaczyna słabnąć?
 • Czy jesteśmy właśnie świadkami korekty?
 • Czy rynek zaraz się odwróci?

Podstawowe zastosowania oscylatorów w analizie technicznej

Pobierz webinar >>

Szkolenie poświęcone jest oscylatorom - popularnym wskaźnikom analizy technicznej. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Czym są oscylatory?
 • Jak działają najpopularniejsze z nich?
 • Jak stosować je w praktycznej analizie wykresów?

Tworzenie indywidualnego systemu inwestycyjnego

Pobierz webinar >>

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki systemów inwestycyjnych, czyli zwartych i systematycznych zasad, którymi doświadczony inwestor kieruje się handlując na rynkach finansowych.

Tajniki rynków PLN

Pobierz webinar >>

Podczas szkolenia dowiesz się jakie dane, informacje i mechanizmy fundamentalne są istotne z punktu widzenia wyceny złotówki (PLN) i na co zwrócić uwagę gdy zamierzasz w tym rynku uczestniczyć.

Analiza wolumenu w handlu akcjami

Pobierz webinar >>

Podczas szkolenia dowiesz się jak istotną rolę odgrywa wolumen przy inwestycjach na rynku akcji i w jaki sposób można podejść do jego analizy.

Wprowadzenie do automatyzacji handlu (MQL4)

Pobierz webinar >>

Prezentacja możliwości języka MQL4 wbudowanego w platformę BossaFX w zakresie tworzenia i wykorzystania własnych narzędzi wspomagających handel na rynkach pozagiełdowych (OTC), w tym rynku FOREX.

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.Warunki korzystania