Obligacje w czasach wysokich stóp procentowych

zobacz cały materiał >>

Wiedza z pierwszej ręki.
Felietony i webinary z rynkowymi ekspertami.
Lepiej wiedzieć więcej.

Image

Gorący temat

Webinary

INFLACJA i OBLIGACJE

  • czas rynku długu - rentowności rosną
  • szczyt inflacji za nami? czyli obligacje na wysoki procent
  • jak to działa i kto emituje
  • strategie inwestowania w obligacje - buy and hold na rynku pierwotnym lub jednostki funduszy obligacyjnych
  • ryzyko przy inwestycji w obligacje?
Zobacz felieton >>

Inflacja, stopy procentowe i obligacje

BITCOIN - MA TO SENS?

  • od 2009 roku na rynku, podzielny do 8 miejsca po przecinku
  • pomysł na globalne płatności bez pośredników
  • od ułamka centa do 69 tys dolarów
  • nieodwracalność i anonimowość transakcji
  • limit ograniczonej podaży, węzły wydobywcze i moce obliczeniowe, bloki i łańcuchy
  • górnicy i kopanie bitcoinów; nie-po-dra-bial-ny
  • ułomny w roli pieniądza - ale trwa
Zobacz felieton >>

Bitcoin - w czym upatrywać jego wartości?

INTERWENCJE WALUTOWE

  • kontrowersyjny instrument polityki walutowej
  • kupno lub sprzedaż waluty krajowej celem wpłynięcia na kurs
  • stosowane zwykle przy stałym kursie walutowym
  • banki centralne stosują interwencje - czy są skuteczne?
  • interwencje sterylizowane i nie, jawne (SNB, 09.20215) lub niejawne
  • wpływanie na kurs, dług wewnętrzny i bilans płatniczy
Zobacz felieton >>

Interwencje walutowe - duży kaliber działań

DAYTRADING

  • swing, arkusz zleceń czy analiza techniczna?
  • zmienność jest na całym rynku
  • od 9 do 5 - stres i praca praktycznie na cały etat
  • elastyczność, doświadczenie i money management
  • timing - masz rację albo pieniądze
  • arkusz, monitor transakcji, wykres i equity story czyli znajomość rynku
Zobacz felieton >>

Daytrading - meta jest na końcu sesji czyli inwestowanie jednosesyjne

IKE, IKZE - i ETF

  • IKE, IKZE i ETF - logiczny tercet i panaceum na rynkowe ryzyka i podatki?
  • limity wpłat na rachunki emerytalne rosną - koniec roku blisko, co po wpłacie?
  • skąd się biorą jednostki ETF i czy może ich zabraknąć?
  • płynność, prawa akcjonariuszy, podatność na wahania rynkowe, czas a podatki
Zobacz felieton >>

IKE, IKZE - i ETF: patent emerytalny?
Beta Securities i DM BOŚ

KRYPTOWALUTY

  • czym tak naprawdę są kryptowaluty?
  • język świata krypto i kluczowi gracze
  • rys historyczny i klasyfikacja walut
  • formy inwestowania, koszty i kwestie podatkowe
Zobacz felieton >>

Kryptowaluty - wielki blef czy przyszłość finansów?

OFERTA PUBLICZNA AKCJI, czyli o co chodzi w IPO

  • czym jest IPO i na co zwrócić największą uwagę?
  • co trzeba zrobić aby kupić akcje przed debiutem?
  • dowiedz się jak czytać prospekt emisyjny
  • zobacz jak radzą sobie debiutanci
Zobacz felieton >>

Oferta publiczna akcji -
jak wziąć w niej udział i czy w ogóle warto?

STOPY PROCENTOWE

  • NBP, RPP, minister finansów czy Sejm? Kto i po co ustala stopy procentowe
  • polityka monetarna – podaż pieniądza, kursy walutowe, operacja otwartego rynku – ale o co chodzi?
  • tyle teorii – a co na to praktyka?
Zobacz felieton >>

Stopy procentowe - czyli kredyty zdrożeją
a giełda spadnie?

INFLACJA

  • czym jest inflacja, jaki jest optymalny poziom, czym jest cel inflacyjny?
  • wskaźniki pomiaru inflacji – jak je czytać, czym się różnią: CPI, PCE, HICP, inflacja bazowa.
  • co można zrobić aby wpływać na inflację
  • inflacja a inwestowanie. Jakie aktywa chronią przed inflacją – patrząc logicznie i historycznie.
Zobacz felieton >>

Inflacja – samo zło czy coś więcej?
utrudnia życie czy też wspiera gospodarkę?

RYNKI NA WOJNIE

  • czarne łabędzie i bezpieczne przystanie, czyli co z inwestycjami w sytuacjach kryzysowych?
  • stagflacja czy recesja – i co na to banki centralne
  • czas na psychologię bessy, czyli czy schematy się sprawdzają? czemu sprzedajemy dołki a kupujemy górki?
  • jak rozsądnie konstruować portfel inwestycyjny
Zobacz felieton >>

Rynki na wojnie - co z inwestycjami w sytuacjach kryzysowych?

Wprowadzenie do
Analizy Technicznej

Szkolenie wprowadza do zagadnień Analizy Technicznej. Na szkoleniu dowiesz się:

Pobierz webinar >>
  • Jakie Jakie podstawowe założenia leżą u podstaw Analizy Technicznej?
  • Jak analizować różne typy wykresów?
  • Czym jest trend i w jaki sposób go określić?
  • Jak wyznaczyć wsparcie lub opór oraz po co to robić?

Liczby Fibonacciego na rynkach finansowych

Pobierz webinar >>

Szkolenie dotyczy podstawowych założeń jednej z najczęściej wykorzystywanych metod w AT - liczb z ciągu Fibonacciego.


Na szkoleniu dowiesz się:

  • Skąd wzięły się liczby Fibonacciego i jakie jest ich obecne znaczenie na rynkach?
  • Jakie są podstawowe metody analizy wykresów przy użyciu liczb Fibonacciego?

Teoria fal Elliotta

Pobierz webinar >>

Wprowadzenie do tematyki falowej analizy wykresów cenowych:

  • Jak wygląda typowy schemat teorii falowej o rynkach?
  • Co to jest impuls i korekta?
  • Jakie są rodzaje fal korekcyjnych i jak je identyfikować?
  • Jakich błędów unikać podczas identyfikacji struktury falowej?

Psychologiczne pułapki w inwestowaniu

Szkolenie pozwala zrozumieć, dlaczego praca nad psychologią inwestowania stanowi w opinii wielu praktyków rynkowych najważniejszą składową sukcesu ich strategii. Dowiesz się jakie niechciane zjawiska zachodzące podświadomie w naszym umyśle utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji.

Pobierz webinar >>

Analiza i wykorzystanie wolumenu
na rynku Forexo

Pobierz webinar >>

Wolumen to jeden z kluczowych wskaźników, jakie oferuje szeroko rozumiana analiza techniczna. Jego prawidłowa analiza pozwala na śledzenie ruchów tzw. smart money. Analiza wolumenu pozwala z większą precyzją stwierdzić, czy na rynku przeważa strona popytowa czy podażowa, czy obecny trend się rozwinie czy zaraz zmieni kierunek. Wolumen to doskonałe narzędzie pomocne w odpowiedzi na pytania:  • Czy obecny trend się rozwinie czy zaczyna słabnąć?
  • Czy jesteśmy właśnie świadkami korekty?
  • Czy rynek zaraz się odwróci?

Podstawowe zastosowania oscylatorów w analizie technicznej

Pobierz webinar >>

Szkolenie poświęcone jest oscylatorom - popularnym wskaźnikom analizy technicznej. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

  • Czym są oscylatory?
  • Jak działają najpopularniejsze z nich?
  • Jak stosować je w praktycznej analizie wykresów?

Tworzenie indywidualnego systemu inwestycyjnego

Pobierz webinar >>

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki systemów inwestycyjnych, czyli zwartych i systematycznych zasad, którymi doświadczony inwestor kieruje się handlując na rynkach finansowych.

Tajniki rynków PLN

Pobierz webinar >>

Podczas szkolenia dowiesz się jakie dane, informacje i mechanizmy fundamentalne są istotne z punktu widzenia wyceny złotówki (PLN) i na co zwrócić uwagę gdy zamierzasz w tym rynku uczestniczyć.

Analiza wolumenu w handlu akcjami

Pobierz webinar >>

Podczas szkolenia dowiesz się jak istotną rolę odgrywa wolumen przy inwestycjach na rynku akcji i w jaki sposób można podejść do jego analizy.

Wprowadzenie do automatyzacji handlu (MQL4)

Pobierz webinar >>

Prezentacja możliwości języka MQL4 wbudowanego w platformę BossaFX w zakresie tworzenia i wykorzystania własnych narzędzi wspomagających handel na rynkach pozagiełdowych (OTC), w tym rynku FOREX.

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: „Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe".