Prowadzący: Sebastian Zadora

Awersja do ryzyka a wycena aktywów

Wtorek, 25 czerwca

17:00

Obawa wystąpienia nagłych, niespodziewanych i głębokich spadków cen na rynku jest uczuciem znanym wielu inwestorom. Zwykle im bardziej zaawansowany etap hossy rynkowej, tym rzadziej tego typu zdarzenia rozpatruje się w kontekście sygnałów zwiastujących zakończenie trwającego trendu a częściej uznaje się je tylko za niegroźne i naturalne korekty. Tak jak w wielu innych sytuacjach rynkowych, tak i w tym, analiza techniczna może okazać się bardzo pomocna. Na szkoleniu dowiesz się jak różne narzędzia AT mogą być wykorzystane do próby rozróżnienia zwykłej korekty cenowej od prawdziwego krachu kończącego trend.

Zapisz sie już teraz

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.