Prowadzący: Sebastian Zadora

Gdzie szukać wartości spółek? - analiza fundamentów i wskaźników

Wtorek, 30 lipca

17:00

Inwestowanie w wartość jest dużo prostsze niż wielu się wydaje – w swojej koncepcji jest dokładnie tym samym, co wszyscy potrafimy doskonale robić jako konsumenci podczas sezonowych wyprzedaży. Jest przeciwieństwem spekulacji. Dzięki starannej analizie spółki, samodzielnemu myśleniu oraz przede wszystkim cierpliwości, strategia inwestowania w wartość pozwala osiągnąć satysfakcjonującą rentowność kapitału, zachowując jednocześnie znaczny margines bezpieczeństwa środków. Gdzie zatem na rynku kapitałowym szukać przecen? W jaki sposób nie przepłacić za spółkę? Jakie wskaźniki sprawdzić aby nie kupić „kota w worku”? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu.

Zapisz sie już teraz

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.